CONTACT

Chirurgische / Traumatische Wonden Scholing


Chirurgische en traumatisch wonden zijn de meest voorkomende wonden. Deze wonden kennen een onderverdeling in specifieke wonden die een specifieke wondbehandeling eisen. In deze scholing worden de specifieke wonden met de mogelijk complicaties uitgediept. Ook de behandeling van deze specifieke wonden komt aan bod, welke gebaseerd is op (inter)nationale richtlijnen. Daarnaast is er ook aandacht voor preventie. De scholing heeft een interactief karakter waarbij er gebruik wordt gemaakt van casuïstiek bespreking.

Decubitus Scholing

Chirurgische / Traumatische Wonden Scholing

Wondzorg Algemeen

Productinformatie Scholing

Brandwonden Scholing

Oncologische Wondenscholing

Compressietherapie

Veneus / Arteriële Ulcera

Diabetische Voet Wondscholing