CONTACT

Selecteer een centrum

Decubitus Scholing

Decubitus komt voor in alle settings van de gezondheidszorg. Decubitus kan gepaard gaan met veel pijnklachten en heeft een enorme impact op de kwaliteit van leven van de patiënt. Decubitus is in de meeste gevallen te voorkomen mits er de…

Chirurgische / Traumatische Wonden Scholing

Chirurgische en traumatisch wonden zijn de meest voorkomende wonden. Deze wonden kennen een onderverdeling in specifieke wonden die een specifieke wondbehandeling eisen. In deze scholing worden de specifieke wonden met de mogelijk…

Wondzorg Algemeen

Er zijn diverse soorten wonden waarbij de genezing volgens een opeenvolgend proces van fasen verloopt. Echter kunnen er diverse factoren aanwezig zijn die dit genezingsproces verstoren of complicaties veroorzaken. Als zorgverlener moet men…

Productinformatie Scholing

Op basis van wetenschappelijk onderzoek volgen steeds nieuwe inzichten en ontwikkelingen ten aanzien van wondzorg en behandeling. Fabrikanten spelen hierop in door het ontwikkelen van nieuwe producten. Hierdoor is er een uitgebreid…

Brandwonden Scholing

Brandwonden ontstaan doordat de huid in contact komt met extreem hoge of koude temperaturen, straling of een chemische stof. De brandwond worden geclassificeerd in gradaties. De aanwezige gradatie is bepalend voor de behandeling van de…

Oncologische Wondenscholing

Oncologische wonden worden onderverdeeld in oncologische ulcera en oncologische wonden. Een oncologisch ulcus is een huiddefect veroorzaakt door het oncologisch proces en heeft geen natuurlijke genezingstendens. Een oncologische wond…

Compressietherapie

Compressietherapie is essentieel bij de behandeling van het ulcus cruris venosum. Bij compressietherapie, of ambulante compressietherapie, worden elastische zwachtels gebruikt om oedeem in bijvoorbeeld een arm of been terug te dringen zodat…

Veneus / Arteriële Ulcera

Een ulcus aan het onderbeen kan ontstaan door arteriële als veneuze insufficiëntie. De etiologie is bepalend voor de behandeling van het ulcus. Het is daarom belangrijk om de juiste pathologie te herkennen om de juiste interventies uit te…

Diabetische Voet Wondscholing

Diabetische voetwond zijn complexe wonden die een multidisciplinaire behandeling eisen om verder complicaties en het verlies van kwaliteit van leven voor de patiënt te voorkomen hetzij te beperken. Diabetische voetwonden ontstaan door…