Oncologische wonden hebben vaak vervelende eigenschappen. Aan ons de taak deze zo snel mogelijk te dichten.

Scholing Oncologische Wonden

Oncologische wonden worden onderverdeeld in oncologische ulcera en oncologische wonden.
Een oncologisch ulcus is een huiddefect veroorzaakt door het oncologisch proces en heeft geen natuurlijke genezingstendens. Een oncologische wond ontstaat door de behandeling van het oncologisch proces zoals chemotherapie, radiotherapie of chirurgische interventies. Bij een oncologische wond is er sprake van een natuurlijk genezingsproces. Beide wondtypen vereisen een specifieke behandeling.
In deze scholing komen de volgende onderwerpen aan bod:

– Oorzaken
– Verschijnselenbehandeling
– Voedingpsychosociale aspecten